En Yakın Finansçınız

Abd 10 yıllık tahvil faizi neden önemli?

0 12

Abd 10 yıllık tahvil faizi neden önemli? Hisse senetleri piyasalarında şirketlerin ne şekilde değerlendikleri, şimdilik piyasadaki fiyatlarının adaletli olup olmadığı çokça merak edilen bir mevzu.

Bu merakın arkasındaki motivasyon genellikle; değerinin altında alış veriş gören şirketler varsa bunların alınıp bu şekilde belli bir vadede işletme reel ederini bulduğunda kar etmek.

Tabi bu söylendiği kadar basit bir sorun değil. Şirket değerlemesi yapar iken birtakım esas yaklaşımlar var. Bunlar arasında; ileride şirketin dağıtacağı temettülerin(kar paylarının) bugüne indirgenmesi yahut ileride firma için yaratılacak serbest nakit akımlarının bugüne indirgenmesi sayılabilir.

Borsada en çok kazandıracak hisseler hangileri

Bu yaklaşımdan değişik olarak bir de şirketin birtakım esas değerlerinin (kazanç gibi, defter kıymeti gibi), borsa fiyatlarına oranlanmasıyla bulunan katsayılar kullanılıyor sık sık. Bu katsayılardan yola çıkarak işletme başka şirketlerle, kendi sektörüyle, endeksin geri kalanıyla vs kıyaslanıyor ve ucuz ya da pahalı olduğu kararlaştırılıyor.

Bu oranlardan en çok kullanılanı fiyat/kazanç oranı. Şirketin 1 adet hissesinin borsadaki değerini şirketin pay başına 1 senelik kazancına kıyasen bulunmaktadır.

Dolayısıyla bu miktar ne kadar yüksek olursa pay o kadar pahalı, ne kadar düşükse pay o kadar ucuz diyebiliriz. Bu mutlaka özensiz bir yorum. Her şirketin, her sektörün kendi öyküsü ve kendi bilgilerine bakarak değerlendirmek lazım.

Eğer bu oranı ters çevirirsek yani paya senelik pay başına kazancı, paydaya dahi pay fiyatını koyarsak o vakit dahi pay için ödediğimiz paraya karşılık senelik getiriyi buluruz.

Abd 10 yıllık tahvil faizinde Fed Modeli ve pay fiyatları

Şimdi bu veriyi de kullanarak pay fiyatlarıyla son zamanın moda hususu ABD tahvil faizlerini ilişkilendiren bir modelden bahsedelim.

Fed Modeli yahut Fed Hisse Değerleme Modeli. Hisse senedinden elde edeceğiniz getiriyi; gerçekte o parayı diğer bir yatırıma yönlendirseydiniz elde edeceğiniz getiriye bakarak değerlendirmeniz lazım olur. Hisse senedi yatırımını tercih etmek, örneğin tahvil almaktan vazgeçmek demektir.

İşte Fed Modeli yukarda bahsettiğim pay verimini gösteren oranla tahvil getirisini kıyaslar. Hisse senetlerinin riski daha fazla olduğu için pay verimi, tahvil getirisinden daha yüksek olma şartı aranır. Son dönemde temettü getirileriyle tahvil getirilerinin birbirine yaklaştığını ve bu konunun dahi sık sık işlendiğini görüyoruz.

Amerikan 10 yıllık tahvil faizi kaç 
Amerikan 10 yıllık tahvil faizi kaç

ABD 10 yıllık tahvil ne demek?

Aslında temettüden ziyade bahsettiğim modeldeki toplam karı öneme alabilmek daha doğru bir yaklaşım. Çünkü temettü getirisi işletme karından etkilendiği gibi, şirketlerin kar dağıtım politikalarından dahi etkileniyor. Bu modelde de gördüğünüz gibi; ABD 10 senelik tahvil faizleri mali piyasalar için büyük ehemmiyet taşıyor.

Birçok hesaplama yapılırken “risksiz faiz oranı” olarak öneme alınıyor. Hesaplanan varlığın kendisine mahsus riskleri de eklenmek suretiyle kuramsal olarak olması gereken değerlemelere ulaşılıyor. Bu hesaplama değişik ülkelerin paraları için hesaplanan faizde kullanılabileceği gibi, pay senedi fiyatlamalarında dahi kullanılabiliyor.

Hisse senedi fiyatları kuramsal olarak faizlerle ters yönlü hareket eder. Faizler arttıkça yukarda bahsettiğim değerleme yöntemlerinden iskontolama modelleri kullanıldığında, ilerideki temettülerin yahut nakit akımlarının bugünkü değerleri düşer. Bu dahi fiyatları aşağı çeker.

Borsada en iyi emir tipi hangisidir?

Hisse verimini bulduğumuz formülün(pay başına kar/pay fiyatı) paydası dahi azalmış olur. Böylece pay verimleri artar. Yani tahvilden elde ettikleri getiri faizin artması suretiyle artarken, artan faizin pay fiyatlarını aşağı çekmesiyle pay başına karın tıpkı kalması varsayımı altında pay senedinden elde ettikleri verim de fazla olur. Bu şekilde de tahvil faizleriyle pay senedi verimi hala rakiplik edebilir duruma gelir.

Bu modelin arkasındaki ekonomik ve matematiksel mantıkla, ABD tahvil faizleri yükseldikçe pay senetleri piyasalarının niçin strese girdiği de anlaşılır duruma geliyor.

Abd 10 yıllık tahvil faizi neden önemli? ABD tahvilleri ve TL ilişkisi

ABD tahvil faizlerindeki artım; umumi olarak pandemi ve salgına karşılık Fed’in para politikası ve buna tabi biçiminde de yaratılabilecek enflasyona bağlanıyor.

Her ne kadar bunda hakikat payı olsa dahi Biden’ın seçilmesiyle beraber genişleyici maliye politikası aplikasyon vaatleri ve bunun dahi enflasyon ve faizler üstünde yaratabileceği etkinin de rolü büyük. Bunu Trump’ın seçildiği tarih olan 8 Kasım 2016 tarihi sonrasındaki ABD 10 senelik tahvillerinin faiz hareketlerinden görebilmemiz muhtemel.

Varant hisse senedi ne demek, nasıl işlem yapılır?

Grafikten de görüleceği gibi seçimin derhal evvel ve Trump’ın seçilmesinden sonra ABD faizleri %1.5 seviyesinden %2.5 standardına kadar yükselmişti.

Bu artışın ardında dahi seçimden sonra altyapı yatırımlarında gaza basılacağı, büyük Amerika’nın yineleme inşa edileceği ve bunun için dünyadaki dolarların Amerika’ya akacağı varsayımı yatıyordu. Bu beklenti de faizleri yukarı itmişti.

Amerikan 10 yıllık tahvil faizi kaç?

!7 Eylül itibariyle ABD 10 YILLIK TAHVİL  faizi 1,340 % 0,13

Amerikan Tahvili Nasıl Alınır?

Amerika tahvillerini dolar cinsinden ihraç eden bir ülkedir. Forex piyasasında 10 senelik Amerikan tahvili kodu ise 10 YR.US T-NOTES.

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.