En Yakın Finansçınız
BTC
$57,092.61
+0.2
ETH
$4,577.03
-1.21
LTC
$207.92
+0.01
DASH
$178.62
-0.8
XMR
$231.24
-2.72
NXT
$0.02
-3.38
ETC
$47.74
-1.16
DOGE
$0.21
-2.94
ZEC
$227.79
+3.27
BTS
$0.05
+0.57

Dış Ticaret Açığı Nedir ? Dış Ticaret Açığı neden oluşur ?

0 3

Dış ticaret açığı nedir ? sorusunu cevaplandırmadan kısaca ticaret konusunda genel bilgi paylaşalım.

Ticaret, ürün ve hizmetlerin belli bir bedelle satılması, değişmesi ve nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan faaliyetlerdir. İç ve dış ticaret olmak üzere iki tür ticaret yapılmaktadır. Malların ülke sınırları içerisinde alınıp satılmasına iç ticaret ( ihracat ), mallar dünyanın farklı ülkelerinde alınıp satılmasına dış ticaret (ithalat) adı verilir.

İthalat ve ihracat ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin alt yapısını oluşturmaktadırlar. İç pazardaki fazlalık ihraç edilir ve gelir sağlanır. İhtiyaç duyulan ürünler de ithal edilerek iç pazar sunulmaktadır.

Dış ticaret açığı nedir ? 

Bir ülkenin ekonomik açıdan dengede olabilmesi için ticari faaliyetlerin de eşitlik ve denge unsurlarının sağlanması gerekmektedir. Bu denge bozulduğunda dış ticaret açığı ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bir ülkenin ithalatı, ihracatını aştığında meydana gelen dış ticaret açığına negatif ticaret dengesi de denilmektedir.

Bir başka ifadeyle bir uluslararası işlem hesabında negatif net tutar veya negatif bakiye bulunuyorsa bir ticaret açığı vardır anlamına gelir.

Ödemelerin dengede olması yani dış ticaret dengesine çok önem verilmesi olağandır. Ticarette bir aksaklık meydana gelirse ticari faaliyette bulunanlar arasındaki ilişkilerin bozulması da kaçınılmazdır.

Dış ticaret açığı nedir 
Dış ticaret açığı nedir

Dış ticaret açığı olmaması için hangisinin satışı fazla olmalıdır 

Bir uluslararası işlem hesabında farklı kategorilerde bir ticaret açığı veya net tutar hesaplanabilir. Bunlar malları ve hizmetleri, cari hesabı ve cari ve sermaye hesaplarındaki bakiyelerin toplamıdır. Eğer Cari ve sermaye hesaplarındaki bakiyeler toplamı net borç verme ve borç almaya eşit ise denge oluşmaktadır.

Finans hesabı, cari ve sermaye hesaplarındaki satın alma ve ödemelerin aksine, finansal varlıkları ve borçları ölçmektedir.

İhracat miktarı, ithalat miktarını karşılamak zorundadır. Bir ülkedeki mali refah bir anlamda
dış ticaret fazlasına bağlıdır diyebiliriz. Dış ticaret fazlası nedir sorusunun cevabı ihracatın ithalattan fazla olmasıdır.

Dış ticaret açığını önleyici politikalar

Dış ticaret açığını önleyici politikaların başında yerli üretim çalışmaları bulunmaktadır. Yerli üretimin artması ile ithal edilen ürünlerin ihraç edilmeye başlar ve dış ticaret açığının önlenmesi adına olumlu sonuçlara sebep olmaktadır.

Dış ticaret açığı nedenleri

Dış ticaret açığı vermenin temel nedenleri şunlardır.

  •  Yerli üretimin olmaması
  •  Dışa bağımlılık
  • Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden yeterince faydalanamama
    Petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarında dışa bağımlılık ülke ekonomileri için en büyük tehdittir diyebiliriz.

Dış ticaret açığı artarsa ne olur?

Dış ticaret açığına sahip bir ülke, ithalat için daha fazla para harcadığından uzun vadede yüksek ticaret açığı ekonominin zayıflaması ve istihdam oranını düşürmesi gibi olumsuz sonuçlara neden olur.

Dış ticaret açığı ve cari açık nedir?

Dış ticaret açığı, detaylıca anlattığımız gibi ülkenin bir yıl içerisinde yaptığı mal ve hizmet ithalatının, ihracatından daha büyük olmasıdır. Cari açık ise dış ticaret hesabına ek olarak tek yanlı transferler ve yatırım gider ve gelirlerinin toplamının negatif tarafta olmasıdır diyebiliriz. 

Türkiye’de dış ticaret açığı nedir?

2020 ihracatı 169,5 milyar dolar, ithalatı 219 milyar dolardır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %77,3 dış ticaret açığı 50 milyar dolardır.
Tavsiye Edilen yazılar: 
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.