En Yakın Finansçınız

Forfaiting nedir riskleri ? Örnek ve Tüm bilinmesi Gerekenler

0 17

Forfaiting nedir , kelime olarak hakların teslimi demek olan , Fransızca bir kelimedir. Forfaiting finans sektöründe kısaca ihracat yapanların orta ve uzun vadede alacaklarını bankalar ya da bir finansman kuruma satmasına verilen addır.

Forfaiting özellikleri , şartları, riskleri ve bir çok soruya başlıklar halinde değinelim.

Forfaiting nedir özellikleri ?

Forfaitingi daha detaylı tanımlamak gerekirse yatırım mallarının ihracatından kaynaklanan, genelde poliçe veya bono gibi kıymetli bir evraka bağlı uzun vadeli alacakların bir finans kurumu tarafından sabit bir faiz oranı ile iskonto edilerek peşin bedelinin ihracatçıya ödenmesidir diyebiliriz. Buradaki alacak ile ilgili riskler satın alan kurum tarafından üstlenilmektedir.

Forfaiting tarafları nedir ?

Forfaiting işlemlerinde satın alım işlemini yapan tarafa forfaiter, alacakları satan tarafa ise Forfaitist denir.  Forfaiting sisteminde forfaiter alacak üzerindeki riskleri rücu edemezken ithalatçı tarafın da yeterli kredibilitesi olmaması durumunda söz konusu poliçe veya bono için garanti mektubu gibi ilave teminat alınabilmektedir.

Forfaiting işlemindeki bir diğer taraf da İthalatçıdır. Bu kişi ya da kurum alacak hakkını temsil eder ve ayrıca poliçede muhatap olan pozisyonundadır. İthalatçı forfaiting anlaşmasında bir rolü yoktur. Kıymetli evrakları forfaiter’a sattığı zaman taraf olmaktadır.

Garantör ise ithalatçı ödemelerinin garanti altına alan banka ya da finans kurumudur. Günü geldiğinde alacağın ödenmesini garanti eden kurumdur ve bir diğer adı da  “aval bankası” dır. Ödenmeme riskini ortadan kaldıran garantördür.

Garantör ödenmeme riskini ortadan kaldırmayı taahhüt ettiği için forfaiter’ın elindeki kıymetli evrağın karşılığını ödemek zorundadır. tutarı ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapıldıktan sonra garantör, ithalatçıya kendi adına yapmış olduğu kıymetli evrak ödeme tutarını geri talep etmektedir.

İlginizi çekebilir  Fransa Asgari Ücret 2022 Yaşam şartları ve iş olanakları

Forfaiting dış ticarette işlemlerin vade süresinin uzun olduğu durumlarda risklerden kurtulmak ve alacağını elde edebilmek adına yapılmaktadır. Forfaiting işleminin riskleri ; ticari risk, kur riski, faiz oranı riskidir ve bunların tamamı alıcıya devredilmektedir.

Forfaiting Özellikleri Nelerdir ? 

Forfaiting, mal ve hizmet ihracatı ile meydana gelen belli bir ödeme planı olan  alacakların bir banka ya da bir finansman kurumu tarafından satın alınma işlemleri olduğunu açıklamıştık. Forfaiting Özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz:

 •  Forfaiting işlemindeki malın bedeli, ekonomik ömrü göz önüne alınıp taksitlerle ödenebilmektedir.
 • Taksitleri genel olarak altışar aylık dönemler şeklinde ödenir. Orta vadeli finansman tekniği olan Forfaiting son zamanlarda kısa vadeli olarak da uygulanmaktadır.
 • Forfaiting sisteminde sabit faizli finansman esastır ancak ikincil piyasada değişken oranlı finansman da  gerçekleşmektedir.
 • Genelde işlemlerden sonra ihracatçının hiçbir yükümlülüğü kalmamaktadır.
 • Forfaiting’e konu olan mal satışları genellikle yatırım mallarıdır. Ancak son 30 yıldır her türlü mal ve hizmet ihracı forfaiting yoluyla finanse edilmektedir.
 • Satıcının alacağını nakit olarak alması esastır.
 • Faiz oranlarının yükselmesi bu piyasaya olan ilgiyi artırmaktadır.
 • Tek seferlik bir işlem olması önemlidir , Faktoring ile Forfaiting arasındaki farkları açıklayacağız.
 • Bu piyasada, poliçe ve bonolar rücu edilmeksizin üç kez ciro edilebilir.
 • Riskin yüksek olduğu şartlarda satıcıya rücu edilemez fakat alıcıdan garantör banka göstermesi istenmektedir.

Forfaiting İşleminin Faydaları Nelerdir ? 

Forfaiting nedir riskleri
Forfaiting nedir riskleri

İhracatçıya

 • Bilançodaki alacaklar kısmı büyümez.
 • Satıcının kredi değeri artar.
 • Peşin satışının yanı sıra satış hacmi de artar.
 • Rücu edilmeden finansman sağlanır.
 • Satıcı işletme, sigorta masraflarından kurtulmuş olur.
 • Forfaiter’ın rücu hakkı olmadığından tahsil riski yoktur.
 • Sabit iskonto oranı kullanılır ve bu sayede faiz riski forfaiter’a yüklenir.
 • Tahsil etme masrafı olmaz.

TAVSİYE YAZILAR : VİOP Nedir ? viop işlemleri nasıl yapılır ? (Avantajları)

İthalatçıya

 • Faiz sabit olduğundan %100 finansmandan yararlanmaktadır.
 • Sabit faiz sayesinden maliyetlerini önceden hesaplar.
 • Borçlanmadaki kapasiteyi arttırabilir.
 • Vadeli alış yapma imkanına sahip olur.
 • İşlemler hızlı ve basit bir şekilde yapılır.
İlginizi çekebilir  Çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik, 9 Haziran çeyrek altın kaç TL?

 Forfaitere 

 • Poliçe ve bonolar ikinci piyasada üçüncü kişilere devredebilme şansına sahip olur.
 • Yüksek marj forfaiter için avantajdır.

Garantör Bankaya

 • Garantör banka forfait işlemi için faiz geliri ve hizmetleri için ücret almaktadır.

Forfaiting İşleminin Maliyeti Nelerdir ? 

Forfaiting işleminin ithalatçıya olan maliyeti nedir?
 • Kendi Garantör Bankası’na ödeyeceği aval komisyonudur. Poliçe ve bonoların nominal değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Komisyonun oranını ithalatçı ve Garantör Banka belirler. Komisyonun ödeme zamanları ise  3 -6 aylık yada yıllık olarak ithalatçı tarafından bankaya ödenir.

İhracatçı Firmaya 

Forfaiting işlemindeki ihracatçının maliyetleri :

 • İskonto Oranları ve Hesaplama Yöntemleri; forfaiting firmasının taahhüde girildiği tarihteki para cinsinin, piyasadaki faiz oranına dayanır. Sabit oranlı iskonto uygulanır.

Poliçelerin iskonto tutarları hesaplanır ve toplam iskonto bulunur.

 • Verim Esaslı İskonto; üretim dönemi uzun olduğunda doğru iskonto oranının hesaplaması yerine kullanılan yöntemdir.
 • Taahhüt Ücreti; bono ya da poliçe değerlerinin yıllık veya aylık olarak alınmasıyla, taahhüde girildiği an ile iskontonun yapılmasına kadar geçen süredir. (Yıllık %3/4 – %1,5 arasıdır.)
 • Bekleme Ücreti; tek bir yüzde olarak tahsil edilen ve borç araçlarının değeri üzerinden alınır.
 • Bekleme Süresi; işlemler esnasındaki gecikmenin maliyetini forfaiter, hesaplarına ekler.
 • Tahsilat Süresi; vadelerin tahsilinde meydana gelebilecek gecikmelerin önlenmesi amacıyla vadelere eklenen gün sayısıdır. Maliyet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Forfaiting İşleminin Riskleri

Forfaiting politik riskler nelerdir ? 

Politik Risk, Transfer Riski, Döviz kuru Riski, Ticari Risk ve Faiz oranı Riskidir.

 1. Politik Risk: Borçlunun bulunduğu az gelişmiş, politik durumu  karışık olan ülkelerdeki oluşabilecek riskler.
 2. Transfer Riski: Borç ödemesinin yapılmasına karşın tahsil edecek olan tarafın ülkesinde uygulanan kambiyo sınırlamaları ve döviz yetersizliği gibi nedenlerle borçlunun transfer işleminin gerçekleşmemesi.
 3. Döviz kuru Riski: Bir başka ülkenin döviz cinsinden sözleşme yapıldığında kurların ani değişmesi satıcının zararına olacaktır.
 4. Ticari Risk: Borçlunun ödeme güçlüğü çekmesi gibi.
 5. Faiz oranı Riski: Faizlerin dalgalanması sonucunda borçlular ve forfaiter açısından riski arttırıp azaltmaktadır.
İlginizi çekebilir  Ayı piyasasında nasıl kazanılır?
forfaiting işlemleri nedir
forfaiting işlemleri nedir

Türkiye’de Forfaiting İşlemi Şartları 

 • Yapılan ihracatın en az 2 ay vadeli ve tutarın büyük bir meblağ olması şartı vardır.
 • Belgelerin banka garantili poliçe veya gayri kabul-i rücu akreditif olması şartı.
 • Garantör Bankanın kredibilitesinin yüksek olması gerekir.

Faktoring ile Forfaiting Arasındaki Farklar

 • Karıştırılabilecek ilk kavram faktoring dir. Faktoring’in farkı devamlılık ve bir defaya özel yapılan işlem olmasıdır.
 • Forfaiting sürecindeki işlem bir defalıktır. Ancak faktoring’te devamlılık söz konusudur.
 • Forfaiting’te senet, poliçe gibi şartlar söz konusuyken Faktoring’te  fatura karşılığında kullanıma açıktır.
 • Forfaiting’teki kullanım 6 ay ile 7 yıl arasında iken faktoring, en fazla 3 ay vade ile yapılabilmektedir.
 • Firma riski forfaitingde  %0 denecek kadardır. faktoring yapıldığında ise firma riski %10 ve üzeridir.
 • Faktoring yapılırken genel bir sözleşme yapılır.
 • Forfaiting’te faiz, iskonto yöntemi ile hesaplanır fakat ; faktoring işlemlerinde faizler, cari hesaplar yöntemi ile hesaplanmaktadır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.