En Yakın Finansçınız
BTC
$57,092.61
+0.2
ETH
$4,577.03
-1.21
LTC
$207.92
+0.01
DASH
$178.62
-0.8
XMR
$231.24
-2.72
NXT
$0.02
-3.38
ETC
$47.74
-1.16
DOGE
$0.21
-2.94
ZEC
$227.79
+3.27
BTS
$0.05
+0.57

Günün Önemli Şirket Haberleri

0 0

Borsa İstanbul’a kote şirketlerin günlük KAP’a yapmış olduğu açıklamalar ve bildirimler.

Akçansa (AKCNS):

Akçansa’nın 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 24,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç2020’de 24,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 25mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 527,3mn TL (Beklenti: 526mn TL) gerçekleşerek yıllık %37,0 oranında artarken, yurtiçi satışlar %65,6, yurtdışı satışlar ise %7,1 oranında artmış ve sırasıyla 344,8mn TL ve 181,9mn TL’ye yükselmişlerdir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %23,6 oranında artmış ve 451,3mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar 76mn TL ile 1Ç2020’deki 19,8mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %14,4 olmuştur. Akçansa’nın faaliyet giderleri yıllık %4,7 oranında düşüş kaydetmiş ve 1Ç2021’de 28,0mn TL olmuştur. FAVÖK ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 74,4mm TL ile piyasanın ortalama beklentisi olan 77mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %14,1 olmuştur. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 4,4mn TL net finansman gideri yazmıştır.

Çimsa (CIMSA):

Çimsa 1Ç2021’de 160,9mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, 1Ç2020’de 8,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 56mn TL idi. Şirket’in 1Ç2021’deki satış gelirleri yıllık %95,4 oranında büyüme kaydederek 639,3mn TL’ye yükselmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar sırasıyla %69,5 ve %90,9 oranında artarak yine sırasıyla 307,6mn TL ve 412,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı ise yıllık %122,9 oranında artmış ve 138,5mn TL olmuştur. Brüt kar marjı da 2,7 puan artarak %21,7 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 144,5mm TL ile piyasanın ortalama beklentisi olan 111mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Çimsa, 1Ç2021’de 23,9mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir (1Ç2020:3,9mn TL) elde ederken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 44,1mn (1Ç2020: 15,6mn TL) gelir yazmıştır. Şirket’in net finansman gideri ise aynı dönemler itibarıyla 49,1mn TL azalarak 1Ç2021’de 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Coca Cola İçecek (CCOLA):

Şirket 1Ç2021’de 403,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasa beklentisi şirketin 317mn TL ana net dönem karı yazması yönündeydi. Şirket 1Ç2020’de 95,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %54,2 oranında artarak 1.267mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2,5 puan artışla %33,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %19,6 oranında artmış ve 784mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden 4,6mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %241,5 oranında artarak 487,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı da 7,6 puan artışla %13’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1Ç2020’deki 3,7mn TL’lik gidere karşın 1Ç2021’de 0,3mn TL gelir kaydedilirken, finansman da 111,9mn TL gelir kaydedilmiştir. 1Ç2020’de finansmandan 20,1mn TL gider kaydedilmişti. 176,9mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 422,5mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 403,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da 7,1 puan artmış ve %10,8 olmuştur. Şirket ayrıca 2021 yılı beklentilerini korumuştur.

Enerjisa Enerji (ENJSA):

Şirket’in net dönem karı 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 532mn TL’ye yükselmiş ve ortalama piyasa beklentisi olan 450mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 oranında artarak 5.888,9mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %1’lik düşüşün etkisiyle %9,7 oranında artarak 1.715,7mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2021’de 91,2mn TL gider kaydediliştir. Böylece faaliyet karı %12,9 oranında artarak 939,9mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 274,7mn TL finansman gideri kaydedilirken, 133,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında 532mn TL net dönem karı oluşmuştur.

İndeks Bilgisayar (INDES, Pozitif): Şirket’in 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 54,6mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 25,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,1 oranında büyüme göstererek 2.871mn TL’ye yükselirken, brüt kar %43,1 oranında artmış ve 113,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2021’de 34,6mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise 27mn TL idi. Diğer faaliyetlerden 3,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %47,4 oranında artmış ve 82,4mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 5mn TL gider kaydedilmiştir. 18,1mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 54,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS):

Kordsa 1Ç2021’de 132mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 59,1mn TL, bir önceki yılın ilk çeyreğinde ise 59mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 138mn TL’ye yakın gerçekleşirken, piyasanın ortalama kar beklentisi olan 132 doğrultusunda gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1.514mn TL (beklenti 1.530mn TL) gerçekleşerek yıllık %26,3 oranında artarken, Endüstriyel İplik ve Kord Bezi kolundan elde edilen gelir, talep koşulları ve devam eden konteyner kıtlığının Şirket’in yerel faaliyetlerini daha fazla artırmasına imkan vermesiyle yıllık %41,2 oranında büyüyerek 1.350mn TL olmuştur. İleri kompozit bölümünden elde edilen gelir ise pandemi sonrası havacılık sektöründeki görünüm nedeniyle %33,3 oranında azalmış ve 144,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Kordsa’nın maliyetleri %18,1 oranında artarak 1.162mn TL’ye yükselirken, brüt kar yıllık %63,5 oranında artmış ve 352mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da 5,2 puan artarak %23,2 olmuştur. FAVÖK ise %75,0 oranında artmış ve 1Ç2021’de 268mn TL’ye yükselirken (beklenti 255mn TL), FAVÖK marjı %17,7 olmuştur. Diğer yandan, Kordsa bu çeyrekte 53,8mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Şirket ayrıca 2021 beklentilerini (mücbir sebep etkisi dahil) paylaşmıştır. Buna göre; (2020’ye göre) TL bazında satışlarda %35-45 Büyüme, FAVÖK’te %55-65 Büyüme; USD bazında satışlarda %20-25 Büyüme, FAVÖK’te de %40-45 Büyüme beklenmektedir.

Bim Mağazalar (BIMAS):

Afrika Bölgesinde özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP’nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding ile BIM Stores SARL (BIM Fas) hisselerinin %35’inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalandığı ve satış işleminin belirli koşulların yerine getirilmesi sonrası tamamlanacağı açıklanmıştı. İlgili işlem koşullarının yerine getirilmesi sonrasında söz konusu hisselerin satışı 4 Mayıs 2021 tarihinde 83,2mn USD toplam işlem bedeli ile tamamlanmıştır. İşlem tutarı kapanış sonrası teknik düzeltmelere tabii olabilecektir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı’ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.