En Yakın Finansçınız
BTC
$57,092.61
+0.2
ETH
$4,577.03
-1.21
LTC
$207.92
+0.01
DASH
$178.62
-0.8
XMR
$231.24
-2.72
NXT
$0.02
-3.38
ETC
$47.74
-1.16
DOGE
$0.21
-2.94
ZEC
$227.79
+3.27
BTS
$0.05
+0.57

Günün Önemli Şirket Haberleri

0 1

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’a bağlı halka açık şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) haberleri gelmeye başladı. Günün önemli şirket haberleri haberimizde.

Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2021’de 16,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 8,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,9 oranında azalarak 187,7mn TL’ye gerileyen Şirket, Finans sektörü faaliyetlerinden ise 9,7mn TL brüt kar kaydetmiştir. Şirket’in toplam brüt karı ise %13,7 azalarak 46,4mn TL’yi göstermiştir. İlgili dönemin brüt kar marjı 4,4 puan artışla %23,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %0,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden ise 73,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 oranında artarak 90,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Finansman giderleri ise 1Ç2021’de %15,5 oranında artarak 118,2mn TL’ye yükselmiş ve şirketin zarara geçmesine sebep olmuştur sağlamıştır. 8,8mn TL’lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 16,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Oyak Çimento (OYAKC, Pozitif): Oyak Çimento’nun 2021 yılı ilk çeyrek net dönem karı 132,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket önceki yılın aynı çeyreğinde 19,6mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 848,3mn TL gerçekleşerek yıllık %71,3 oranında büyüme kaydederken, maliyetler %40,6 oranında artmış ve 628,2mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirlerinin maliyetlerden daha yüksek oranda artması ile birlikte brüt kar 220,1mn TL ile 1Ç2020’deki 48,5mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket’in faaliyet giderleri yıllık %42,8 oranında artarak 63,5mn TL’ye çıkarken, FAVÖK 197mn TL olarak (1Ç2020: 39,9mn TL) gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %23,2 (1Ç2020: %8,1) olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden net 14,1mn TL gelir (1Ç2020: 17mn TL net gider) yazan Oyak Çimento, 1,9mn TL de net finansman geliri kaydetmiştir. Şirket, 1Ç2020’de 11,3mn TL net finansman gideri yazmıştı.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY yolcuların sağlık dokümanları ve seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayan dijital sağlık cüzdanı IATA Travel Pass’ın pilot uygulamasını başlattı. Yolcular uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecekler. Yolcular böylece seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını yapıp seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını havayolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecekler. THY seyahat cüzdanı uygulamalarını belirlenen destinasyonlarda test ettikten sonra, gerekli altyapı entegrasyonlarını da tamamlayarak seyahat dokümanı kontrolünü tüm uçuş ağında dijitalleştirmeyi planlıyor. (Kaynak: Reuters)

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ, 20.05.2021 tarihinde Posco International Corporation ile AB ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 10 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2021’de 21,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 42,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 oranında artarak 2.407mn TL’ye çıkarken brüt kar %0,3 oranında gerilemiş ve 378,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %16,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden ise 141,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,7 oranında artarak 430,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 22,4mn TL kar yazılmıştır. Finansman giderleri ise 1Ç2021’de %20,6 oranında artarak 495,1mn TL’ye yükselmiştir. 6,6mn TL’lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 21,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Anel Elektrik (ANELE): Şirket, 400mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200mn TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %32,5 oranında bedelli olarak 65mn TL artırılarak 265mn TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullandırılmasına, nakden arttırılan 65mn TL’lik sermayeyi temsil edecek payların 13,1mn TL nominal değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51,9mn TL nominal değerli kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, Şirketin nakit olarak artırılan 65mn TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için A grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştur.

Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirket, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 15mn TL sermayeli Salda Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş ve kimya ve yan sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere 23,1mn TL sermayeli Nano  Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş ünvanlı şirketlerin kurulmasına oybirliği ile karar verildiğini duyurmuştur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.