En Yakın Finansçınız

Konsolidasyon nedir ? Önemli Detaylar

0 20

Konsolidasyon nedir , başta finans sektörü olmak üzere bir çok alanda kullanılan bir terimdir. Konsolide kelimesi İngilizceden geçerek terimleşmiş olup birleştirme, bütünleştirmek anlamında kullanılmaktadır. Ticaret ve iş alanı dışında tıp alanlarında da kullanılmaktadır.

Konsolidasyon nedir sorusunun cevabı terim olarak iş alanı ve finans çevrelerinde de farklı anlamlarda olduğundan detaylı bir şekilde açıklamayı uygun gördük.

Konsolidasyon ne demek ?

Konsolidasyon finansal olarak kısa vadeli borçları, uzun vadeli ödeme planına çevirme işlemleri olarak tanımlanabilir. Borçlu bir işletme ya da devlet ile alacaklı taraf ile vadesi önceden belli olan borcun ileri bir tarihe ertelenmesi şeklinde kullanılmaktadır.

İş dünyasındaki işletme konsolidasyonu ise ayrı şirketleri birleştirme anlamında kullanılır. Detayında ise ayrı şirketlerin birleşimi dışında üretim ve işlevsel alanlarda da birleşme sürecidir. Yapılan birleşmeler ile birlikte yeni bir tüzel kişilik oluşur ve konsolidasyon uygulaması yapılmış olur.

Basit bir tabir ile işleri bir araya getirmek olan konsolidasyon kelimesi farklı sektörlere göre anlamları da değişebilmektedir. Bunları kısaca açıklayalım.

Diğer alanlarda konsolide ne demek ?

 • Veri Depolama: Bilgi teknolojisinde depolama yerine konsolidasyon terimi kullanılır. Örnek olarak E-tablolar verilebilir. En çok da finansal konsolidasyon alanında  kullanılmaktadır.
 • Pazar Doygunluk: Büyük şirketlerin aynı sektördeki diğer küçük olanları satın almasıyla piyasaya hakim oldukları duruma doygunluk adı verilir. Sadece bir kaç büyük şirketin yer aldığı ve olgunlaşma olarak ifade edilen konsolidasyon,  piyasadaki doygunluğa yerilen terim anlamıdır.
 • Öz Sermaye:  Düşük değerli hisseleri daha yüksek değerli bir payda birleştirmesi işlemine de konsolidasyon adı verilir.
 • Muhasebe Alanı: Birden fazla firmanın birleşmesiyle finansal sonuçların br arada yer alması durumu konsolidasyon olarak ifade edilmektedir. Yani tekli şekilde göstermek yerine bir bütün olarak gösterilmesi konsolide etmek demektir.
İlginizi çekebilir  Ekonomide likidite nedir ? Hızı, Etkisi ve TUZAĞI ?

İş dünyasındaki konsolidasyon kavramına detaylı bakalım.

Finansal Konsolidasyon ve Konsolide Bilanço

Konsolidasyon nedir
Konsolidasyon nedir

Konsolidasyon , konsolide etmek kavramlarının temel olarak bir araya getirmek, birleştirmek olduğundan bahsettik. Peki finansal konsolidasyon ne demek ?

Finansal konsolidasyon, bir işletmede, ona ait yan kuruluşlardan gelen finansal verileri, bir araya getirerek raporlamak ve ana şirkete iletmektir diyebiliriz.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]Konsolide bilanço nedir ? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere sermaye ilişkisi olan firmaların aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinin ve ilgili kayıtların bir araya gelmesiyle oluşturulan bilanço aslında , konsolide bilançodur.[/box]

Konsolidasyon Yöntemi

Finansal tablolardaki varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelirler ve karlar ile giderler ve zararların bir bütün olarak birleştirilmesi sonrasında,  gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide finansal tabloların hazırlanması yöntemine denir. Konsolidasyon yöntemine konu olan terimler şunlardır.

 • Ana Ortaklık
 • Bağlı Ortaklık
 • İştirakler
 • Diğer Ortaklıklar
 • Kontrol Gücü
 • Şirketler Topluluğu
 • Azınlık Payları

TAVSİYE EDİLEN YAZILAR: Emtia nedir, Emtia nasıl alınır ?

Konsolide Finansal Tablolar 

Konsolide Finansal Tablolar, işletmelerin faaliyetlerinin finansal özetini raporlamak ve işletme hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tablolardır.

Bu raporlar ile birlikte, ana ortaklık ve bağlı şirketler için tek bir işletme gibi kara verme durumu söz konusudur. Konsolidasyona konu olan finansal tabloların ana ve bağlı ortaklıkların finansal tablolarını aynı raporlama döneminde ve aynı muhasebe yöntemleri ile hazırlanmış olma şartı vardır.

Bir işletmenin bilanço ve gelir tabloları düzenlenmesi hem hukuki hem de ekonomik bir zorunluluk olmasına rağmen Konsolide finansal tabloların hazırlanması sadece ekonomik yönden bir zorunluluk taşımaktadır.

İş dünyasındaki konsolidasyon , kurumun karar süreçlerine katkı sağlamakla birlikte, gereken veri şeffaflığını ve kaliteyi artırır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.