En Yakın Finansçınız
BTC
$57,391.09
+5.54
ETH
$4,335.31
+6.52
LTC
$198.64
+4.6
DASH
$179.78
+0.88
XMR
$237.43
+4.62
NXT
$0.02
+1.77
ETC
$47.72
+3.38
DOGE
$0.21
+2.89
ZEC
$242.67
+2.6
BTS
$0.05
+4.12

Leasing muhasebe kaydı nasıl yapılır ?

0 4

Leasing muhasebe kaydı ile ilgili tüm detaylar görsel örneklerle birlikte bu yazımızda. Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin kiracıların tabi olduğu muhasebe uygulamaları kısa ve anlaşılır şekilde açıkladık.

Finansal kiralama muhasebe kayıtları (Kiracı):

301 – Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Finansal kiralama sözleşmesinde yer alan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçların işleneceği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak olarak geçer. Kira ödemelerinin bugünkü değeri ise finansal kiralamaya konu olan varlık hesabına borç olarak kaydedilir.

302 – Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Bir önceki maddede belirtildiği üzere yatırım leasing sözleşmesine konu olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlar ile kiralanan varlığın kira ödemeleri ile bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin kayıt edildiği hesaptır.

401 – Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Leasing muhasebe kayıtları yapılırken sözleşmesinde yer alan ve vadesi 1 yılı aşan borçların yer alacağı hesaptır.

Sözleşmedeki vadesi 1 yılı aşan borç tutarı bu hesaba alacak olarak kayıt edilir. Kira ödemelerinin bugünkü değeri varlık hesabına borç olacak geçer.

Dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilmektedir.

402 – Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin ve Kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren hesaptır.

Leasing muhasebe kaydı anlattığımız şekilde uygulanmaktadır. Leasing faturası muhasebe kaydını daha detaylı ve görsel olarak paylaşıp yardımcı olmak istedik.

VUK mükerrer 290. maddesi gereğince kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılması gerekmektedir.

Finansal kiralama muhasebe kaydi yapılırken ayrıştırma işlemi, her dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır.

finansal kiralama faturası muhasebe kaydı
finansal kiralama faturası muhasebe kaydı
leasing kiralama muhasebe kaydı
leasing muhasebe kaydı

 

260 Haklar Hesabındaki varlık TMS’ye göre 253 Tesis Makine ve Cihazlar hesabında izlenir. Varlığın tüm haklarının kiracıya devredilmesini dikkate alan VUK , 260 Haklar Hesabını kullanmaktadır.

Ayrıca alternatif muhasebe kaydı şu şekildedir.

leasing devir faturası muhasebe kaydı
leasing devir faturası muhasebe kaydı

Aylık kira ana para ve borç ödemesi:

VUK’a göre: Kira ödeme süreleri, değişiklik gösterebilmektedir. Ödenen faiz, sonuç hesaplarında izlenirken KDV ise indirim olur.

leasing muhasebe kayıtları
leasing muhasebe kayıtları

 

finansal kiralama faturası muhasebe kaydı
finansal kiralama faturası muhasebe kaydı

VUK’a göre benzerlik gösteren muhasebe kaydı 329/429 Diğer Ticari Borçlar hesabı kullanılması söz konusu ise  şu şekilde yapılır.

leasing devir faturası muhasebe kaydı
leasing devir faturası muhasebe kaydı

Bu konuda kesin bir ayrım yoktur fakat önceliğe uygun olabilmesi için  yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur.

ödemesi biten leasing muhasebe kaydi

Finansal kiralama muhasebe : Yıl sonunda yapılacak işlemler:

VUK’a göre kiracı varlıkla ilgili amortisman, yeniden değerleme – enflasyon düzeltmesi haklarına sahiptir. Amortisman süresi varlıktaki faydanın ömrü üzerinden belirlenir. 4842 sayılı Kanun’un 25. Maddesi ile eklenmiş geçici madde gereğince kiracının aktifleştirebildiği kullanma hakkı, VUK mükerrer 298 maddesindeki esaslar çerçevesinde kiracı tarafından amortismana ve yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. Ancak, 5024 sayılı kanun ile enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girmiş ve yeniden değerleme müessesi ortadan kalkmıştır.

finansal kiralama muhasebe kaydı
finansal kiralama muhasebe kaydı

Enflasyon düzeltme hesabı bazı uygulamalarda kullanılmamaktadır. Eğer varlığın , yıllık enflasyondan cüzi miktarda  etkileniyorsa 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı kullanılmayabilir.

kira faturası muhasebe kaydı

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı VUK’a göre uygulamalarda kullanılır fakat  TMS içinde ve  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da kullanılabilir.

Kira sözleşmesi bittiğinde varlığın devir alınması:

 Bu işlemi ise aşağıdaki gibi izlenir.

leasing faturası muhasebe kaydı
leasing faturası muhasebe kaydı
leasing faturası muhasebe kaydı
Tavsiye edilen yazılar: Leasing nedir ? En karlı leasing şartları 
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.