En Yakın Finansçınız
BTC
$57,092.61
+0.2
ETH
$4,577.03
-1.21
LTC
$207.92
+0.01
DASH
$178.62
-0.8
XMR
$231.24
-2.72
NXT
$0.02
-3.38
ETC
$47.74
-1.16
DOGE
$0.21
-2.94
ZEC
$227.79
+3.27
BTS
$0.05
+0.57

Mercan Kimya Halka Arz Öncesi Ortaya Çıktı. Hisse Risk Primi Uzman Çekincelerini Paylaştı

0 0

Mercan Kimya 20-21 mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. Borsa dışı işlem görmeye başlayacak hisseler için fiyat tespit raporu ve hisse risk raporu açıklandı. Ak Yatırım detaylı Mercan Kimya halka arz fiyat tespit ve değerleme raporunu açıkladı. Buna göre Mercan Kimya hisse risk primleri ve hisse fiyatı hakkında görüşlerini açıkladı. Peki Mercan halka fiyatı ucuz mu? Aracı kurum raporlarında çekince ve görüşlerini sizler için derledik.

‘Mercan Kimya Fiyat Tespit Raporu’

DEĞERLENDİRME RAPORU
İşbu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013
tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payların ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7.
Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Rapor, A1 Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” ve/veya “Mercan”) için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

A) ŞİRKET HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİLER:
1. Faaliyet Konusu Hakkında:
Mercan Kimya’nın ana faaliyet konusu parafin, emülsiyon, vazelin ve likit parafın üretmek, almak ve
satmaktır. Mercan Kimya’nın çatısı altında üç grup şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler, Rowax Global SRL,
Cosmer Kimya ve Dermokim Kimya’dır. Şirket’in iştirakleri ile ilgili kısa bilgi aşağıda yer almaktadır:
– Rowax Global SRL; Şirketin küresel pazarlardaki etkinliğini arttırmak amacıyla 2015 yılında
Romanya’da kurulmuştur. Yıllık 40 bin ton kapasite ile parafin ve parafin emülsiyonu üretimine
başlamıştır.
– Cosmer Kimya; Şirketin özellikle kozmetik ve deterjan ürün pazarındaki etkinliğini arttırmak
amacıyla 2013 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
– Dermokim Kimya; 1995 yılında Uniteks Kimya San.Tic.Ltd.Şti. unvanı ile Denizli’de kurulmuştur.
Şirket’in ana faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek,
almak ve satmaktır.
2. Şirket’in Operasyonları Hakkında:
Şirket, mum, kibrit, kağıt, tekstil, pil, laminasyon, barut, kalem, boya kalemi, polisaj, emaye, kablo, kromaj, hassas döküm, deri, trikotaj, elektronik devre lehimciliği, sunta, yumurta viyolü, beton kalıpçılık, beton katkı malzemeleri bunların dışında muhtelif birçok sanayide kullanılan teknik özelliklerine göre yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin, emülsiyon, vazelin ve likit parafin üretmekte olup, 2020 yılı üretiminin %39’unu 51 ülkeye ihraç etmektedir.
Şirket’in başlıca satış yaptığı sektörlerin yıllar içindeki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Deterjan ve Kozmetik Sektörü %8,25 %10,23 %9,49

Şirket’in 2020 itibarıyla toplam satışlarının %38,8’ini orman endüstrisine, %23,7’sini mum sektörüne,
%12,4’ünü kimya-imalat sektörüne ve %9,5’ini deterjan ve kozmetik sektörüne gerçekleşmiştir.
Şirket’in üretim kapasitesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 83.535 ton/yıl, 83.535 ton/yıl ve 88.127 ton/yıl‘dır. Kapasite kullanım oranları ise sırasıyla %34, %33, %38’dir.
Şirket’in 2018 yılında şirket ve bağlı ortaklıklarının toplam müşteri sayısı 1360 iken 2020 sonu itibarıyla bu sayı 1696’ya ulaşmıştır.
Toplam hasılatın ürün sınıfları bazında kırılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Şirket’in 2020 itibarıyla, toplam satışlarının %43’ünü parafinler, %18’ini emülsiyonlar, %2’sini vazelin,
%0,14’ünü likit parafin ve %36’sını diğer ürünler oluşturmaktadır. Diğer ürünler, Şirket’in ana faaliyetinin dışındaki ürünleri ifade etmektedir.
Başlıca Finansal Göstergeler:

 • 3. Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri:
  Şirket, Sermaye artırımından elde edecek fonu 3 alanda kullanacaktır:
 • İşletme Sermayesi Kullanımı: Şirket sermaye artırımdan elde edilecek fonun yaklaşık %40’ını
  işletme sermayesini karşılamak üzere yarısı Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş için ve diğer yarısı
  ise bağlı ortaklığı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. için kullanacaktır.
 • Sektöre Uygun Tesis ve Depo Alanı Yatırımı: Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının mevcut büyüme
  stratejileri içerisinde, ürünlerini güvenli ve ilgili yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde muhafaza
  edebileceği, aynı zamanda kendisine lojistik anlamında stratejik avantaj sağlayacak depo ve
  nakliye araçları yatırımına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, sermaye artırımından elde
  edilecek fonun yaklaşık %30’u Mercan Kimya San. ve Tic. AŞ. ‘ye depo alanı yatırımı ve lojistik
  (nakliye araçları) yatırımlarında kullanılması planlamaktadır.
 • Finansal Borçların Ödenmesi: Sermaye artırımından elde edilecek fonun yaklaşık %30’unun
  finansal borçların ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.
  B) DEĞERLEME HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİ:
  Değerleme çalışmasında, İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Analizi yöntemi için 10 yıllık projeksiyon
  yapılmıştır. Çarpan Analizinde ise gerçekleşen 2020 veriler dikkate alınmıştır.
  C) DEĞERLEME ÇALIŞMASI:
  İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA)

 • Yapılan öngörüler ışığında 2021’de %21,44 seviyesinde tahmin edilen AOSM kademeli düşüşle 2025 yılında
 • %17,13’e, 2030 yılında ise %15,55’e inmektedir. 2021 – 2030 yılları arasında ortalama AOSM tahmini%17,27 olmuştur.
 • Ciro beklentileri oluşturulurken Şirket’in 2021 – 2025 yıllarına dair öngördüğü kapasite tutarları baz alınmıştır.

Bu dönemde, Şirket’in görüşleri de alınarak kapasite artışı öngörülmemiştir. 2020 kapasite kullanım oranı %37,7 olarak gerçekleştiği göz önünde tutularak kapasite artışına gerek olmadığı, 2025 yılına kadar kapasite kullanım oranı %66,3’e yükselmesi öngörülmüştür. Bundan sonraki 2026 – 2030 dönemi için büyüme trendinin devam edeceği varsayımıyla 2030 yılına kadar kapasite kullanım oranı %78’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. İNA projeksiyonlarında ciro öngörüleri bu varsayım üzerine oluşturulmuştur.

Bu varsayımların altında yapılan serbest nakit akışı projeksiyonları, %5 uç büyüme değeri ve %17,27 AOSM ile indirgenmiş olup çıkan sonuca Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihindeki 155 milyon TL net borç eklendiğinde, 435,4 milyon TL tutarında Piyasa Değerine ulaşılmaktadır. Buna göre, Şirket’in 45 milyon TL olan ödenmiş sermayesine göre hesaplanan pay başına değeri 9,68 TL’dir.

Çarpan Analizi
Mercan Kimya’nın özsermaye değeri hesaplanırken FD/FAVÖK, FD/FVÖK, FD/S, F/K ve PD/DD çarpanları
yöntemleri kullanılmıştır. Çarpan Analizinde yurt içi benzer şirketler, BIST 100, BIST Sınai ve BIST Kimya, Petrol, Plastik sektörleri kullanılmıştır. Çarpan analizinde kullanılacak değerler hesaplanırken, güncel değerlerinin ilgili şirketlerin 2020 gerçekleşen “FAVÖK” değerlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Bu değerleme yönteminde, Mercan Kimya’nın 2020 gerçekleşen değerleri kullanılmıştır.

Firma değeri çarpanlarıyla hesaplanan özsermaye değeri olan 542,5 milyon TL ile piyasa çarpanları altında
362,6 milyon TL olarak hesaplanan özsermaye değerinin eşit ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Buna göre, benzer
firma çarpanlarıyla belirlenen hedef özsermaye değeri 452,6 milyon TL olarak belirlenmektedir. Bu yaklaşımla pay başına hedef fiyat 10,06 TL olarak hesaplanmıştır.

BIST 100, BIST Sınai ve BIST Kimya, Petrol, Plastik sektörleri için FD/FAVÖK, FD/FVÖK, FD/S, F/K, PD/DD çarpanları kullanarak ulaşılan hedef piyasa değeri 657,9 milyon TL, hisse başına hedef fiyat ise 14,62 TL olarak hesaplanmıştır.

 • İNA ve Çarpan Analizi hesaplamalardan çıkan değerlerin eşit ağırlıklandırılması sonucu halka arz
  iskontosu öncesi özsermaye değeri 495,3 milyon TL (pay başına 11,01 TL) olarak hesaplanmıştır.
  Hesaplanan özsermaye değeri dikkate alındığında, taban fiyat (8,81 TL) üzerinden %20, tavan fiyat (10,46TL) üzerinden %5 oranında halka arz öncesi iskonto oranı olarak hesaplanmaktadır.
 • Mercan Kimya için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz.
  Bununla birlikte;
 • Çarpanlar analizinde yurtdışı benzer şirketlerin, 2021T ve 2022T projeksiyon rakamlarına göre de
  hesaplama yapılabilirdi.
 •  Tavan fiyat iskontosu %5 yerine %10 tercih edilebilirdi.
  Yukarıda belirtilen çekincemiz dışında halka arz fiyatlarının makul olduğu görüşündeyiz.

AK YATIRIM MERCAN KİMYA FİYAT TESPİT RAPORU VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BiST’den Son Dakika Kalekim (KLKIM) Açıklaması Geldi. Halka Arza Katılan Binlerce Yatırımcıyı İlgilendiriyor

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.