Temettü nedir nasıl hesaplanır ? ( Formül ve örnekler )

Temettü nedir nasıl hesaplanır ? ( Formül ve örnekler )

0 39

Temettü nedir ? 

Temettü yani kâr payı; bir şirketin dönemsel kâr miktarından şirket ortaklarına nakit ya da hisse senedi olarak pay verme işlemidir. Temettü hisseleri her ortağın sahip olduğu hisse senedi oranında verilmektedir ve önemli bir haktır.

Temettü dağıtımında yıllık net dönem kârına göre belirlen oranların vergi ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 20den az olmama şartına uygunluk aranır. Temettü dağıtım kararını yönetim kurulu  teklif eder ve şirket genel kurulu vermektedir.

Temettü Nasıl Alınır ?

Temettü alma şartlarının başında bireylerin hisse senedi sahibi olma zorunluluğu vardır. Bunun ile birlikte şirkette ortaklık hakkı elde edilir ve temettü ödemeleri gününde temettü hakkına da sahip olurlar. Şirketin temettü dağıtımından bir gün önce de alınmış olsa fark etmemektedir.

Temettü ödemesi nedir ? :Temettü dağıtımı yapılacağı tarihi şirketin genel kurulunun onayından sonra pay ortaklarına duyurulur. Temettü ödemesi nakit olarak , şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak yatırılır. Bedelsiz sermaye artırımına giden şirketler ise kâr paylarını hisse senedi şeklinde dağıtmaktadırlar. Böylece, kâr payı miktarı eklenir ve  şirketin piyasa değeri üzerinden pay sahiplerine hisse senetleri dağıtılmaktadır.

Temettü ne zaman dağıtılır ?

Kar payı dağıtımı nedir diye bakacak olursak ; şirket tarafından belirlenen ‘ödeme tarihinde’ ve tabi ki temettu dağıtım tarihinden önce pay sahibi olan hissedarlara ödenmektedir.

 temettü yatırımı

temettü yatırımı

Temettü dağıtımı süreci :

  • Beyan tarihi: Yönetim kurulunun temettü ödeme amacını bildirdiği tarihtir. Kurul, kayıt ve ödeme tarihini de ilan eder.
  • Eski temettü tarihi: Payın işlem gördüğü ilk gündür. Hisse senedini bu tarihten itibaren satın alan son temettü alamaz, ancak hisseyi en azından bir sonraki eski temettü tarihine kadar elinde tutması halinde gelecekteki temettü alma hakkına sahiptir.
  • Kayıt tarihi: Şirket tarafından temettü almaya hak kazanan hissedarların belirlendiği tarihe denir. Kayıt tarihinin ex div tarihinden bir iş günü sonradır. Bunun nedeni ise hisse senetlerinin mutabakatının bir şirketin kayıt defterlerine yansımasının iki gün (T+2) sürme durumudur. Hisse senedine bir önceki gün sahip olanlar, temettüden önceki gün temettü almaya hak kazanmış olurlar.
  • Ödeme tarihi: Paranın ortaklara ödeneceği tarihtir ve genelde kayıt tarihinden birkaç hafta sonraya denk gelir.

Temettü Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hisse senedi kar payı hesaplama Hisse senetleri nominal değerlerle ölçüldüğünden ( Borsada 1 lira olarak belirlenmiştir) %20 temettü dağıtan bir şirketin ortağı her bir hisse için 1 lira nominal değerin karşılığı olarak 0,20 TL (20 kuruş) kâr payı alır. Bir örnek vermek gerekirse;

Temettü hesaplama formülü

Bir şirket yüzde 40 temettü ödemesi yapacak olsun. Şirketin 100 tane hissesine sahip olduğumuzu varsayalım.

Borsada 1 tl olan nominal değere bağlı olarak hisse başına 40 kuruş temettü alınır. 100 hisse senedinden dolayı da  toplamda 40 TL temettü ödemesi yapılır. Buradaki önemli nokta şudur: Hisse senedinin fiyatı, pay başına temettü kadar düşmesidir. Yani eğer elimizdeki hissenin fiyatı 10 lira ise 60 kuruştan işlem görür. Böylece Temettü hesaplama formülünü de bir örnek ile vermiş olduk.

Temettü ödemesi, hisseye uzun vadede yatırım yapmak adına avantajlıdır diyebiliriz. Diğer türlü kısa vadede bir avantaj sağlaması zordur.

Temettü verimini hesaplamak ise, bir hissenin hisse başına yıllık temettüsünü hisse başına olan fiyata bölerek yapılır.

Temettü verimi = Hisse başına yıllık temettü/ Hisse başına fiyat.

Temettü ne zaman hesaba geçer ?

Temettünün dağıtılması , temettüden 1 gün sonra yapılan takaslar sonrası belli olmaktadır. Pay sahipleri belirlenmesinden sonraki gün, yani temettü tarihinden 2 gün sonra, temettü ödemeleri hesaba geçer.

Tavsiye Edilen Yazılar:

Leasing nedir ? En karlı leasing şartları nelerdir ?

Hisse Senedi Nedir, Nasıl alınır ?

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.